تبلیغات
وارث - خاطره‌ای از حضرت امام بعد از عملیات بدر
همه فرماندهان با حالتى ناراضى و ناراحت خدمت امام رسیدیم که حضرت امام فرمودند پیامبر اکرم (ص) و حضرت على (ع) هم در جنگها شکست داشتند. بروید و خودتان را براى عملیات‏هاى بعدى آماده کنید.


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - محمدنبی رودکی  فرمانده گردان، فرمانده تیپ و فرمانده لشگر 19 فجر استان فارس می گوید: بعد از عملیات خیبر و در سال 63 در عملیات بدر بودیم که از جزایر مجنون عراق به سمت شرق دجله و جاده ارتباطى بین بصره و الاماره حرکت کردیم و قصد داشتیم بصره را به تصرف خود درآوریم که پیروزى حاصل نشد و چند روز بعد با پاتک‏هاى سنگینى از سوى عراق مواجه شدیم و به داخل جزیره مجنون عقب‏نشینى کردیم. به هر حال ما در آن عملیات موفق نبودیم. همه فرماندهان با حالتى ناراضى و ناراحت خدمت امام رسیدیم که حضرت امام فرمودند پیامبر اکرم (ص) و حضرت على (ع) هم در جنگها شکست داشتند. بروید و خودتان را براى عملیات‏هاى بعدى آماده کنید.


این رهنمودهاى امام باعث شد که برویم و خودمان را براى عملیات والفجر 8 آماده کنیم و شهر فاو عراق را تصرف کردیم که تمام دنیا از این حرکت ما متحیر شدند که چگونه از رودخانه اروندکنار با عرض 600 تا 1500 متر عبور کرده‏ایم. ما در زیر بمباران شدید رژیم عراق پل هوایى زدیم و هفتاد شبانه روز در فاو عراق جنگیدیم و سکوهاى موشکى عراق را گرفتیم. به دنبال آن عملیات کربلاى 4 و 5 اجرا شد و بخشهاى زیادى از ارتش عراق در آنجا منهدم شد که سازمان ملل آمد و قطعنامه 598 را صادر کرد و بدین‏گونه بود که جنگ به پایان رسید.


 


 


* به نقل از محمد نبى رودکى از فرماندهان جنگ؛ حضور (57)، ص: 215